Szanowni Państwo,

nasze Stowarzyszenie powstało w roku 2005 z inicjatywy kilkunastu wrocławskich pedagogów, nauczycieli akademickich, instruktorów harcerskich oraz rodziców zainteresowanych sprawami wychowania i angażujących się bezpośrednio w działania na rzecz dzieci oraz młodzieży we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku.

Realizujemy różnorakie projekty: edukacyjne, sportowe, społeczne, profilaktyczne, ekologiczne, artystyczne, wymiany międzynarodowe i inne działania, które wynikają z szeroko rozumianego oddziaływania pedagogicznego i potrzeb młodych ludzi z którymi się spotykamy. Więcej o naszej metodzie oraz założeniach programowych znajdą Państwo w dziale ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE.

Członkowie naszego Stowarzyszenia swoją aktywność rozwijają w dwóch zasadniczych wymiarach:

  • prowadzenie pracy wychowawczej wśród młodzieży i dzieci losowo pokrzywdzonych, zaniedbanych kulturowo, ekonomicznie, zagrożonych złymi wpływami otoczenia, pozbawionych odpowiedniej opieki i możliwości rozwoju swoich zainteresowań;

  • współpraca z wychowawcami oraz liderami pracującymi z młodzieżą, wspomaganie rodziców oraz opiekunów w funkcjach wychowawczych jak również budowanie środowiska zaangażowanych społecznie pedagogów;

Mamy sporo doświadczenia w pracy z młodzieżą, sprawdzoną metodę wychowawczą oraz wspomaga nas liczne grono przyjaciół, sympatyków i wolontariuszy. Bez nich niewiele moglibyśmy zrobić.

Zapraszamy do odwiedzenia strony i współpracy !


A K T U A L N O Ś C I


Opólnopolski konkurs prac magisterskich dla pedagogów zakończony bez rozstrzygnięcia.

 

 

Z koncem listopada 2020 zakończyliśmy naszą piątą edycję konkursu prac magisterskich. Celem konkursu jest promowanie młodych pedagogów. Do konkursu zgłoszono cztery prace magisterskie, których tematyka nie jest możliwa do porównania i podjęliśmy tym samym decyzję o zakończoneniu konkursu bez rozstrzygnięcia.  O szczegółach i propozycji uhonorowania starań uczestnicy zostali poinformowani osobną wiadomością.

w imieniu organizatorów dziekujemy tym samym uczestnikom oraz Komisji Konkursowej za poświęcony czas i wysiłek.

 


Kursy wychowawców i kierowników wypoczynku w roku 2020. 

 

Uwaga: w związku z sytuacją epidemiologiczną terminy do wakacji będą potwierdzane osobom zainteresowanym.

- na wychowawcę placówki wypoczynku: 15-17.05.2020, 22-24.05.2020, 29-31.05.2020, 12-16.06.2020, 26-28.06.2020, 03-05.07.2020, 28-30.12.2020

Kurs odbywa się w piątek, sobotę i niedzielę, w godz. 09:00 do ok. 18:00.

- na kierownika placówki wypoczynku: 23.05.2020, 30.05.2020, 27.06.2020, 29.12.2020

Kurs odbywa się w sobotę w godz. 09:30 do ok 16:30. Aby się zgłosić na kurs należy wysłać wypełniony formularz zgłoszeniowy, który otrzymuje się po wysłaniu e-maila na poniższy adres z informacją dot. nazwy kursu, terminu oraz imienia i nazwiska kandydata na kurs. 

Oferowane kursy to kompetentni i doświadczeni prowadzący, odpowiedzialne i indywidualne traktowanie uczestników, baza pomysłów na zabawy i gry z dziećmi, rzetelna i uczciwa wiedza formalno-prawna oraz metodyczna. To ponad 12 lat doświadczenia. 

Organizacja naszych kursów w roku 2020 odbywa się zgodnie z aktualnym upoważnieniem: WNKPSE.5632.1.2020.PS Dolnośląskiego Kuratora Oświaty.

Zapytania dot. kursów można kierować telefonicznie: tel. 0 666 377 364 lub na adres e-mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. 

Zapraszamy. Więcej na stronie tutaj
 

Dla tych, którzy już w leśnych przedszkolach pracują lub chcieliby pracować. Dla tych, którzy czują niedosyt korczakowskiej roli nauczyciela, czyli tego który nie „realizuje i egzekwuje", a który odważa się brać na siebie odpowiedzialność za swoje działania i towarzyszy dzieciom w ich rozwoju...

Forest School Center to nowo powstający ośrodek rozwoju dla nauczycieli i edukatorów leśnych. Jego przygotowaniem i realizacją zajmujemy się w Partnerstwie stworzonym przez: Fundację Fundusz Współpracy, Przedszkole leśne „Leśna Droga”, Wrocławskie Stowarzyszenie Wychowawców oraz niemieckiego partnera Waldkindergarten Regensburg. Wspierają nas też trenerzy oraz psychologowie. Nasi trenerzy pracują empatycznie oraz posiadaj duże doświadczenie w pracy z dziećmi w przyrodzie, w prowadzeniu przedszkola leśnego, zajęć outdoorowych  i tego wszystkiego co jest niezbędne do stworzenia dobrej atmosfery rozwoju i pracy. Zaplanowaliśmy łącznie ponad 252 godziny szkoleniowe rozłożone na 14 weekendowych warsztatów, przygotowujemy webinary, praktyki, coaching indywidualny, spotkania z ciekawymi ludźmi. Chcemy, aby każdy warsztat odbył się w innym miejscu, aby pokazać Wam, że idę leśnej edukacji można realizować w każdym terenie. Program szkoleniowy trwa 14 miesięcy.

Comiesięczne warsztaty odbywają się od piątkowego popołudnia, do obiadu w niedzielę.

Dzięki finansowemu wsparciu otrzymanemu z Unii Europejskiej w tym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 udział w programie szkoleniowym jest bezpłatny.

Regulamin, program, listę ekspertów, terminy i inne ważne informacje znajdziecie po linkiem https://cofund.org.pl/projekty/forest-school-center#materialy-do-pobrania

 


Przedszkola leśne w Polsce. 

Wyobraźcie sobie przedszkole bez budynku, bez ograniczenia ścianami, ustawionymi krzesłami, meblami – gdzie zajęcia są cały rok na zewnątrz, w naturze, na świeżym powietrzu: w parku, w lesie, na polanie, w ogrodzie... Wyobraźcie sobie przedszkole w którym nie ma ciągłego szumu i wrzawy dziecięcych głosów – gdzie dzieci znajdują ciszę, spokój, przestrzeń... Wyobraźcie sobie przedszkole bez zabawek, gdzie dzieci za pomocą dwóch gałęzi, trzech szyszek i kamienia rozwijają swoją wyobraźnię i kreatywność lecąc rakietą, jadąc karetą, zwiedzając dalekie krainy...

Są już w Polsce takie placówki. Niektóre z nich nalezą do ogólnopolskiej sieci Polskiego Instytutu Przedszkoli Leśnych, który współtworzy także nasze Stowarzyszenie. Tutaj znajdziecie szczegóły ...

 

 

 


Mówiąc korczakiem ... Krótki przewodnik po świecie wartości. Nie tylko dla najmłodszych.

                                  

 

 

TO, CO WAŻNE… dla dzieci, rodziców, drużynowych i instruktorów harcerskich, nauczycieli, wychowawców!

 

Zarówno formę, jak i sposób zaprezentowania treści w książeczce autorstwa Rafała Ryszki, można porównać do bardzo szczególnego apelu, do dziecięcego manifestu. Gdy oddajemy głos dzieciom i słuchamy tych głosów z uwagą, docieramy do dziecięcych potrzeb i dostrzegamy ich szczególny sposób rozumienia otaczającego świata. Ta percepcja pozbawiona jest zniekształceń i uproszczeń, domaga się prawdy, spójności, drogowskazu. Bohater tej krótkiej opowieści, niczym saper, rozbraja świat wartości współczesnych dorosłych (rodziców, wychowawców), dostrzegając w nim wiele sprzeczności. Każde dziecko potrzebuje korzeni i skrzydeł. Uniwersalne wartości i potrzeby, przekazywane przez bliskich znaczących, o które upomina się dziecko w uchwyconym przez autora dialogu, pozwolą zapuścić zarówno korzenie, jak i rozwinąć skrzydła. Rafałowi Ryszce należą się podziękowania za to, że nam, dorosłym, zechciał o tym przypomnieć.

 

dr Monika Kurzynoga
Pedagog

 

 Książkę można zamówić w Wydawnictwie IMPULS z Krakowa.
 


Pedagogika przeżyć. Praktycznie.

                                  

 

 

Książka - monografia nt. mało znanej w Polsce metody pracy grupowej jaką jest pedagogika przeżyć została wydana jesienią 2016. Jest praktycznym opracowaniem napisanym głównie z myślą o praktykach pracujących z grupami (dorosłych oraz dzieci i młodzieży): nauczycielach szkolnych i przedszkolnych, liderach młodzieżowych, młodych pedagogach i trenerach, instruktorach harcerskich, duszpasterzach młodzieżowych, edukatorach leśnych, zaangażowanych rodzicach, wycho­wawcach świetlic i domów kultury, pasjonatach pracy grupowej oraz innych osobach zajmujących się edukacją nieformalną.

"Publikacja Rafała Ryszki stanowi unikat na rynku wydawniczym – jest zaledwie drugą pozycją dotyczącą pedagogiki przeżyć w polskiej literaturze. Niniejsza książka porusza temat niezwykle istotny z punktu widzenia współczesnej pedagogiki i stanowi ważny wkład w rozwój szerokiego nurtu edukacji przygodowej – outdoor eduaction, adventure education czy pedagogiki przeżyć – który od kilku lat stopniowo zyskuje coraz większą popularność w Polsce. A przy tym opracowanie R. Ryszki jest dobrze wyważonym połączeniem wiedzy teoretycznej i praktycznej." [z recenzji dr Ewy Palamer-Kabacińskiej]

 

 Książkę można zamówić w Wydawnictwie IMPULS z Krakowa.
 


Rodzina wielodzietna w potrzebie.

 

Jest okazja włączyć się w pomoc dla wielodzietnej rodziny z Wrocławia. Nasze Stowarzyszenie podjęło się koordynacji tego dzieła. Rodzina zamieszkuje we Wrocławiu na osiedlu Popowice. W skład rodziny wchodzą 4 chłopcy (od 3 do 13 lat – 3, 8, 12 i 13 lat). Jest to zwyczajna rodzina, którą utrzymuje ojciec, matka opiekuje się dziećmi w domu. Mieszkają w wynajmowanym mieszkaniu.
Jak to w życiu - aktualnie mają duże problemy finansowe. Dla nas ważne jest to, że nie są nam obcy. Znamy ich osobiście. O naszej akcji nic nie wiedzą. 

Pragniemy zaprosić wszystkich, którzy chcieliby włączyć się w akcję i wspomóc konkretną rodzinę w potrzebie. Proponujemy:

- wsparcie rzeczowe: słodycze, artykuły żywnościowe (do przygotowania świąt), artykuły przemysłowe (proszek do prania, środki higieniczne, toaletowe itp.), i inne wedle pomysłu i zasobności;

- pieniądze można wpłacać na konto bankowe stowarzyszenia: Bank BGŻ 55 2030 0045 1110 0000 0387 7660 z dopiskiem: „darowizna na rodzinę wielodzietną” lub osobiście.

Akcję koordynuje Krzysztof Oleksiak - Przewodniczący Zarządu, bezpośrednie dane kontaktowe: tel. 666 377 364, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.. Zapraszamy do kontaktu w celu zapewnienia jak najlepszej pomocy.


Pomóżmy rodzinie i dajmy nadzieję na lepsze jutro. Dzisiaj pomagamy my, a może jutro ktoś nam pomoże bo sami będziemy w trudnej sytuacji.
Dla rodziny zostanie przygotowana również kartka okolicznościowa, na której będziemy zbierać podpisy wszystkich darczyńców (osoby, które udzielą wsparcia zdalnie podpiszemy z imienia i pierwszej litery nazwiska – chyba, że będzie inna wola darczyńcy). 
Wszystkim ludziom dobrego serca już dziś dziękujemy za udzielone wsparcie.


Pomocą również jest udostępnienie tej wiadomości - może znajdzie się darczyńca w Twoich kręgach znajomych.

 


Współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej we Wrocławiu.

 

Od kilku lat bardzo ścisłe i konstruktywnie współpracujemy z Zespołem Terenowej Pracy Socjalnej nr 6 Miejskiego Ośrodka   Pomocy Społecznej we Wrocławiu przy ul. Kniaziewicza. Wspólnie organizujemy imprezy okolicznościowe, spotkania, konsultacje i inne formy pracy na rzecz dzieci z okolicznych dzielnic. Dzięki przychylności dyrekcji ZTPS 6 możemy działać skuteczniej.