W środę 20.10.2010 o godzinie 10.30 w naszej świetlicy przy ul. Worcella 16 odbyło się spotkanie zespołu merytorycznego  wrocławskich świetlic  środowiskowych koordynowanego przez Wydział Zdrowia U.M. Omawiane były sprawy funkcjonowania świetlic i plany na 2011 rok.