Informujemy, że na podstawie pozwolenia nr WSO.I.5022/46/10 z dnia 9.11.2010 Prezydenta Wrocławia została przeprowadzona przez Wrocławskie Stowarzyszenie Wychowawców (z siedzibą 55 – 010 Święta Katarzyna, ul. Główna 28/ 3a  zbiórka publiczna, która odbyła się w dniach 16.11.2010 – 3.12.2010 na terenie Wrocławia (OKIS, Rynek - Ratusz 24 oraz ODA „Firlej” u. Grabiszyńska 56).

1. Suma zebranych ofiar pieniężnych wyniosła łącznie: 961 zł,

wg poniższych form zbiórki publicznej:

- wpłaty na konto, w kwocie …………………… 0 zł,

- datki do puszek i skarbon, w kwocie………..120 zł,

- sprzedaż cegiełek w kwocie …………………460 zł,

- sprzedaż przedmiotów i usług, w kwocie….. 381 zł.

2. Rozliczenie sprzedanych cegiełek w ramach przeprowadzonej zbiórki
publicznej.

a) nominał…………………………………………. 20 zł

ilość sprzedanych cegiełek …………………...23

łączna kwota …………………………………..460 zł

3. Rodzaj i ilość zebranych ofiar w naturze: brak

4. Łączne koszty przeprowadzenia zbiórki: 82 zł, w tym:

a) rodzaj kosztu: opłata skarbowa - w kwocie 82 zł,

5. Łączny dochód ze zbiórki publicznej to 879 zł.

6. Podział dochodu ze zbiórki publicznej, w ramach poszczególnych celów
z wymienieniem wykonanych zadań zostanie przedstawiony do 31. 01. 2010 r.