SPRAWOZDANIE Z KONCERTU CHARYTATYWNEGO

NA RZECZ ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ „OAZA”,

KTÓRY ODBYŁ SIĘ 3.12.2010 W ODA „Firlej” WE WROCŁAWIU

W dniu 3.12.2010 r. odbył się w ODA „Firlej” koncert charytatywny zorganizowany przez Wrocławskie Stowarzyszenie Wychowawców na rzecz świetlicy środowiskowej „Oaza”. Wzięli w nim udział: grupa teatralna Niebieski Kwiat, kabarety Żak i Szpak oraz Ymlałt, a także zespół Tower of Song. Całość poprowadziła Artur Jóskowiak z Kabaretu „Nic nie szkodzi” i „KWIK”. Wydarzenie zostało objęte patronatem honorowym Prezydenta Miasta Wrocławia, Mecenatem Posła na Sejm RP Pani Ewy Wolak oraz patronatami medialnymi CIRS, Co Jest Grane, OKIS, Radio LUZ, MDK „ Śródmieście”.

W ramach koncertu została przeprowadzona zbiórka publiczna (numer pozwolenia wydanego 9.11.2010 r. przez Urząd Miasta Wrocławia: WSO.I.5022/46/10) w której brali pomagali wolontariusze – członkowie Stowarzyszenia Centrum Edukacji Cel

  1. Patrycja Dobrzeniecka, Roksana Borowska (kiermasz),

  2. Wiktor Szymak (sprzedaż biletów – cegiełek),

  3. Ewa Załupska ( zbiórka do puszki).

Zostało zebrane 961 zł, z tego:

-460 zł – bilety cegiełki

-120 zł – zbiórka do puszek

-381 zł – sprzedaż przedmiotów

Koszt organizacji zbiórki to 82 zł (opłata skarbowa). Zatem dochód ze zbiórki to 879 zł.

W trakcie koncertu miała miejsce aukcja poprowadzona przez Grzegorza Żaka i Ścibora Szpaka, na którą swe prace ofiarowali podopieczni MDK Śródmieście (z pracowni Antoniny Joszczuk, Agnieszki Gębickiej, Joanny Sekuły oraz Bartosza Hęćka), a także Amalia Woźna, Ola Kazuń, Dariusz Matys, Grzegorz Paszkiewicz, Andrzej Turczyn oraz Maciej Bury. Jej rezultat to : 600 zł

Koszty związane z organizacją koncertu nie były tak duże, głównie dlatego, iż udało się bezpłatnie umieścić informację o wydarzeniu na stronach internetowych (m.in. www.firlej.pl,www.sektor3.wroclaw.pl, www.cirs.wroclaw.pl, www.wroclaw.pl) i w mediach (m.in. „Co Jest Grane”, Radio Wrocław) oraz wydrukować bilety, a także materiały reklamowe dzięki uprzejmości Drukarni i Wydawnictwa Masterprint. Jedyne wydatki, które trzeba było ponieść to dojazd, wyżywienie wykonawców i wydruk zaproszeń i wzorów plakatów i ulotek (łącznie ok. 410 zł) oraz oprawa zdjęć (180 zł). Razem 590 zł. Zatem po odliczeniu kosztów organizacyjnych: 10 zł

Łącznie zebrano 1561 zł. Dochód całkowity z akcji (zbiórka publiczna i aukcja) to 889 zł (1561 zł – 672 zł).

Wrocław 22.12.2010 r.