Chcielibyśmy jeszcze raz serdecznie podziękować wszystkim tym, którzy przyczynili się do realizacji wydarzenia, jakim był grudniowy koncert charytatywny na rzecz świetlicy środowiskowej „Oaza”

  • Wykonawcom:

Grupie teatralnej „Niebieski Kwiat” (Ewelina Niewiadowska, Agata Świerczyńska, Agnieszka Giza, Tomasz Junde, Stanisław Marinczenko),

Kabaretowi „Żak i Szpak” (Grzegorz Żak i Ścibor Szpak),

Kabaretowi „Ymlałt” (Katarzyna Miszczak, Alina Tarsa, Bartosz Mazur, Krzysztof Ryś, Michał Gruz, Marcin Arnikowski ),

Zespołowi „Tower of Song” (Janusz Maj, Jacek Tomaszewski, Stanisław Marinczenko).

  • Ofiarodawcom prac na aukcję:

Ameli Woźnej,

Oli Kazuń,

Andrzejowi Turczynowi,

Dariuszowi Matysowi,

Maciejowi Buremu,

Grzegorzowi Paszkiewiczowi,

Podopiecznym MDK „Śródmieście” z pracowni z pracowni Antoniny Joszczuk, Agnieszki Gębickiej, Joanny Sekuły oraz Bartosza Hęćka.

  • Pani Ewie Wolak – Posłowi na Sejm RP za objęcie koncertu Mecenatem i pomoc w organizacji.

  • Pani Annie Pawłowskiej z Drukarni i Wydawnictwa Masterprint za bezpłatny wydruk materiałów reklamowych oraz biletów.

  • Panu Robertowi Chmielewskiemu i pracownikom ODA „Firlej” za wynajęcie sali na korzystnych warunkach oraz cierpliwość.

  • Patronom Honorowym i Medialnym:

Panu Prezydentowi Wrocławia Rafałowi Dutkiewiczowi, Pani Beacie Pierzchale z CIRS, Pani Grażynie Migniewicz z „Co Jest Grane”,

Radiu LUZ, Ośrodkowi Kultury i Sztuki we Wrocławiu, MDK „ Śródmieście”.

  • Wolontariuszom oraz osobom i instytucjom, które wspierały akcję:

Annie Kuhnert za pomoc w organizacji koncertu,

Grzegorzowi Paszkiewiczowi za przygotowanie plakatu,

Patrycji Dobrzenieckiej, Roksanie Borowskiej, Ewie Załupskiej i Wiktorowi Szymak ze „Stowarzyszenia Centrum Edukacji Cel” za pomoc w przeprowadzeniu zbiórki,

Aleksandrze Kaczmarczyk za przywiezienie plakatów i ulotek,

Łukaszowi Iwaniukowi za cenne rady i wskazówki,

Radiu Wrocław za zamieszczenie na antenie informacji o wydarzeniu,

Pracownikom działu dziecięcego Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej im. T. Mikulskiego za pomoc w reklamowaniu koncertu,

Publiczności, która, mimo mrozu i śniegu, przybyła 3.12.2010 do ODA „Firlej”.