Nasz wniosek na prowadzenie świetlicy środowiskowej OAZA na kolejny - 2011 rok - został zaakceptowany przez Gminę Wrocław i możemy kontynuować naszą pracę dla dzieci z Przedmieścia Oławskiego.