Od początku 2010 roku bardzo ścisłe i konstruktywnie współpracujemy z Zespołem Terenowej Pracy Socjalnej nr 6 MOPS we Wrocławiu przy ul. Kniaziewicza. Wspólnie organizujemy imprezy okolicznościowe, spotkania, konsultacje i inne formy na rzecz dzieci ze Świetlicy środowiskowej OAZA. Dzięki przychylności Pani Małgorzaty Bębenek - zastępcy Kierownika ZTPS 6, możemy działać skuteczniej.