Zakład Socjologii Edukacji U.Wr. wraz z Wrocławskim Stowarzyszeniem Wychowawców w roku 2011 przeprowadzi badań na temat szkolnych i pozaszkolnych form spędzania wolnego czasu przez uczniów wrocławskich szkół podstawowych. Podstawowym celem niniejszych badań będzie zbadanie z jakich zajęć w ramach oferty zarówno szkolnej, jak i pozaszkolnej uczniowie korzystają najczęściej, które z nich cieszą się największą atrakcyjnością, jakich zajęć w szkole brakuje lub nie spełniają oczekiwań uczniów.

W warstwie badania aktywności pozaszkolnej podjęta zostanie próba znalezienia odpowiedzi  na pytanie jak wrocławskie dzieci wypełniają swój czas poza szkołą, na jakie zajęcia poświęcają swoje zaangażowanie, jakie mają zainteresowania czy jak wykorzystują ofetę edukacyjno-kuturalno-sportowo-wolontariacko-rekreacyjną stolicy Dolnego Śląska. Wiedza na temat sposobu  spędzania wolnego czasu daje moliwość aktywizacji i skutecznego inspirowania konstruktywnych działań na rzecz tej grupy mieszkańców Wrocławia.  Ważnym aspektem będzie w tym miejscu sprawdzenie jak duża liczba uczniów korzysta z działalności świetlić i klubów środowiskowych oraz podobnych „otwartych”, pomocowych instytucji w pobliżu miejsca swojego zamieszkania, jak oceniają ich ofertę  i czego im w nich brakuje.

 

Analizie ilościowej i jakościowej zostaną poddane generalnie trzy typy zajęć pozalekcyjnych: rozwijających zainteresowania uczniów (w tym ogólnorozwojowych), doskonalących (korepetycje, kursy etc.) oraz  wyrównawczych, korekcyjnych.

 

W przyszłym roku 2012 chcielibyśmy korzystając z tego samego (wzgl. nieznacznie zmodyfikowanego) narzędzia  zbadać ten problem także we wrocławskich gimnazjach i liceach.

 

Koordynacja badania z ramienia WSW: Justyna Chojecka, Marta Habura.

Kontakt e-mailowy:  chojecka.justyna (et) gmail.com