Decyzją Komisji konkursowej, w skład której wchodzili: przedstawiciel Dolnośląskiego Kuratora Oświaty, przedstawiciel Pani Dyrektor Instytutu Pedagogiki UWr. oraz przedstawiciel WSW, laureatkami tegorocznej edycji Konkursu zostały Panie: mgr Anna Jankowska (Uniwersytet Zielonogórski) oraz mgr Wioleta Malinowska (Uniwersytet w Białymstoku). Oficjalne i pełne wyniki znajdują się w zakładce obok.

Uroczyste zakończenie Konkursu oraz rozdanie nagród wraz z okolicznościowymi prezentacjami odbyło się w poniedziałek 30 maja 2011 roku w Sali konferencyjnej Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu. Gratulujemy laureatkom i dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu.