Ostrzegamy przed nierzetelnymi praktykami Wydawnictwa ARDIUS (www.ardius.pl), prowadzącym też portal www.yesbook.pl. Firma w nieelegancki sposób nie wywiązała  się z umowy na patronat honorowy nad konkursem prac magisterskich 2010/2011. Z właścicielem - p. Dariuszem Z. - nie ma żadnego kontaktu.