Kurs odbędzie sie w termin: 2-4.02.2013. Zgłoszenia do 24 stycznia 2013 wraz z wypełnionym formularzem w wersji elektronicznej. Czas trwania: 36 godzin dydaktycznych, czyli 27 zegarowych – 3 dni zaję.  Godziny zajęć od godz. 9.00 do 18.00. Egzamin w formie pisemnej 4 lutego 2013.  Koszt: 120 zł. Miejsce zajęć: świetlica OAZA, Wrocław, Worcella18


Potwierdzenie zgłoszenia następuje poprzez wpłatę zaliczki na konto Stowarzyszenia. Kandydat dokonuje wpłaty po otrzymaniu informacji zwrotnej,  że zebrała się grupa i kurs się odbędzie.

Zapraszamy.