Nowowybrany Zarząd Stowarzyszenia: Bartłomiej Korek (Skarbnik) / Monika Kurzynoga (Sekretarz) / Krzysztof Oleksiak (Przewodniczący) / Rafał Ryszka (Członek). Komisja Rewizyjna: Sławomir Duda Klimaszewski / Mateusz Stępniewski / Marta Ziędarska. G R A T U L U J E M Y !