Grupa pedagogów ze szkoły dla dzieci niepełnosprawnych z Lipska w Saksonii od 9 do 12 maja tego roku przyjedzie z wizytą studyjną do Wrocławia. W programie hospitacje w szkole specjalnej i spotkania z nauczycielami. Współorganizatorem wymiany jest nasze Stowarzyszenie.