Książka stanowi kompendium wiedzy na temat dziecka, dzieciństwa, zabawy dzieci na podwórku i doświadczeń związanych z aktywnością w tej sferze. Znajdują się tutaj także rozważenia Autorki dotyczące możliwości zmiany sytuacji badanych dzieci na „lepszą”, korzystniejszą dla ich wychowania, socjalizacji i edukacji (uczenia się). [...] to wartościowe pedagogicznie, merytorycznie, metodologicznie i praktycznie opracowanie. Rekomenduję je dla teoretyków i praktyków wychowania, przedstawicieli animacji społeczno-kulturowej, pracowników socjalnych, wychowawców w placówkach środowiskowych, decydentów, samorządowców, studentów pedagogiki i innych nauk społecznych.

 

prof. dr hab. Bożena Matyjas

 

 Książka jest dostępna w formacie pdf. tutaj