Zapraszamy na kursy na wychowawcę wypoczynku dzieci i młodzieży w terminach:

21-23.04.2023; 19-21.05.2023; 02-04.06.2023; 16-18.06.2023; 25-23.06.2023; 07-09.07.2023 (piątek, sobota i niedziela) oraz termin w tygodniu: 27-29.12.2023 (środa, czwartek, piątek).

Czas trwania: 36 godzin dydaktycznych, czyli 27 zegarowych – 3 dni zajęć w godzinach od 09:00 do ok.18:00.

Zapraszamy na kurs na kierowników wypoczynku: 20.05.2023 (sobota); 17.06.2023 (sobota); 27.12.2023 (środa).

Kursy rozpoczynamy o godzinie 9:30 do ok. 15:30 w salce nr 10 przy ul. Ojców Oblatów 1 we Wrocławiu.

Organizacja kursów w roku 2023 odbywa się zgodnie z udzieloną zgodą Dolnośląskiego Kuratora Oświaty numer WNKPSE.5632.2.2023.PS z dnia 19.01.2023

 

Więcej informacji, warunki zgłoszenia, koszty: TUTAJ