Rusza strona internetowa poświęcona naszym szkoleniom i warsztatom adresowanym do dyrekcji szkół oraz nauczycieli, pedagogów, wychowawców świetlic szkolnych i środowiskowych oraz woluntariuszy i pracowników organizacji pozarządowych działających na polu edukacji i wychowania, którzy planują zdobycie praktycznych umiejętności potrzebnych do wdrażania różnego typu projektów edukacyjnych. Adres strony internetowej: http://szkolenia.wychowawcy.wroclaw.pl/