Aktualności

Od początku 2010 roku bardzo ścisłe i konstruktywnie współpracujemy z Zespołem Terenowej Pracy Socjalnej nr 6 MOPS we Wrocławiu przy ul. Kniaziewicza. Wspólnie organizujemy imprezy okolicznościowe, spotkania, konsultacje i inne formy na rzecz dzieci ze Świetlicy środowiskowej OAZA. Dzięki przychylności Pani Małgorzaty Bębenek - zastępcy Kierownika ZTPS 6, możemy działać skuteczniej.

Nasz wniosek na prowadzenie świetlicy środowiskowej OAZA na kolejny - 2011 rok - został zaakceptowany przez Gminę Wrocław i możemy kontynuować naszą pracę dla dzieci z Przedmieścia Oławskiego.

Chcielibyśmy jeszcze raz serdecznie podziękować wszystkim tym, którzy przyczynili się do realizacji wydarzenia, jakim był grudniowy koncert charytatywny na rzecz świetlicy środowiskowej „Oaza”

  • Wykonawcom:

Grupie teatralnej „Niebieski Kwiat” (Ewelina Niewiadowska, Agata Świerczyńska, Agnieszka Giza, Tomasz Junde, Stanisław Marinczenko),

Kabaretowi „Żak i Szpak” (Grzegorz Żak i Ścibor Szpak),

Kabaretowi „Ymlałt” (Katarzyna Miszczak, Alina Tarsa, Bartosz Mazur, Krzysztof Ryś, Michał Gruz, Marcin Arnikowski ),

Zespołowi „Tower of Song” (Janusz Maj, Jacek Tomaszewski, Stanisław Marinczenko).

  • Ofiarodawcom prac na aukcję:

Ameli Woźnej,

Oli Kazuń,

Andrzejowi Turczynowi,

Dariuszowi Matysowi,

Maciejowi Buremu,

Grzegorzowi Paszkiewiczowi,

Podopiecznym MDK „Śródmieście” z pracowni z pracowni Antoniny Joszczuk, Agnieszki Gębickiej, Joanny Sekuły oraz Bartosza Hęćka.

  • Pani Ewie Wolak – Posłowi na Sejm RP za objęcie koncertu Mecenatem i pomoc w organizacji.

  • Pani Annie Pawłowskiej z Drukarni i Wydawnictwa Masterprint za bezpłatny wydruk materiałów reklamowych oraz biletów.

  • Panu Robertowi Chmielewskiemu i pracownikom ODA „Firlej” za wynajęcie sali na korzystnych warunkach oraz cierpliwość.

  • Patronom Honorowym i Medialnym:

Panu Prezydentowi Wrocławia Rafałowi Dutkiewiczowi, Pani Beacie Pierzchale z CIRS, Pani Grażynie Migniewicz z „Co Jest Grane”,

Radiu LUZ, Ośrodkowi Kultury i Sztuki we Wrocławiu, MDK „ Śródmieście”.

  • Wolontariuszom oraz osobom i instytucjom, które wspierały akcję:

Annie Kuhnert za pomoc w organizacji koncertu,

Grzegorzowi Paszkiewiczowi za przygotowanie plakatu,

Patrycji Dobrzenieckiej, Roksanie Borowskiej, Ewie Załupskiej i Wiktorowi Szymak ze „Stowarzyszenia Centrum Edukacji Cel” za pomoc w przeprowadzeniu zbiórki,

Aleksandrze Kaczmarczyk za przywiezienie plakatów i ulotek,

Łukaszowi Iwaniukowi za cenne rady i wskazówki,

Radiu Wrocław za zamieszczenie na antenie informacji o wydarzeniu,

Pracownikom działu dziecięcego Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej im. T. Mikulskiego za pomoc w reklamowaniu koncertu,

Publiczności, która, mimo mrozu i śniegu, przybyła 3.12.2010 do ODA „Firlej”.

 

SPRAWOZDANIE Z KONCERTU CHARYTATYWNEGO

NA RZECZ ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ „OAZA”,

KTÓRY ODBYŁ SIĘ 3.12.2010 W ODA „Firlej” WE WROCŁAWIU

W dniu 3.12.2010 r. odbył się w ODA „Firlej” koncert charytatywny zorganizowany przez Wrocławskie Stowarzyszenie Wychowawców na rzecz świetlicy środowiskowej „Oaza”. Wzięli w nim udział: grupa teatralna Niebieski Kwiat, kabarety Żak i Szpak oraz Ymlałt, a także zespół Tower of Song. Całość poprowadziła Artur Jóskowiak z Kabaretu „Nic nie szkodzi” i „KWIK”. Wydarzenie zostało objęte patronatem honorowym Prezydenta Miasta Wrocławia, Mecenatem Posła na Sejm RP Pani Ewy Wolak oraz patronatami medialnymi CIRS, Co Jest Grane, OKIS, Radio LUZ, MDK „ Śródmieście”.

W ramach koncertu została przeprowadzona zbiórka publiczna (numer pozwolenia wydanego 9.11.2010 r. przez Urząd Miasta Wrocławia: WSO.I.5022/46/10) w której brali pomagali wolontariusze – członkowie Stowarzyszenia Centrum Edukacji Cel

  1. Patrycja Dobrzeniecka, Roksana Borowska (kiermasz),

  2. Wiktor Szymak (sprzedaż biletów – cegiełek),

  3. Ewa Załupska ( zbiórka do puszki).

Zostało zebrane 961 zł, z tego:

-460 zł – bilety cegiełki

-120 zł – zbiórka do puszek

-381 zł – sprzedaż przedmiotów

Koszt organizacji zbiórki to 82 zł (opłata skarbowa). Zatem dochód ze zbiórki to 879 zł.

W trakcie koncertu miała miejsce aukcja poprowadzona przez Grzegorza Żaka i Ścibora Szpaka, na którą swe prace ofiarowali podopieczni MDK Śródmieście (z pracowni Antoniny Joszczuk, Agnieszki Gębickiej, Joanny Sekuły oraz Bartosza Hęćka), a także Amalia Woźna, Ola Kazuń, Dariusz Matys, Grzegorz Paszkiewicz, Andrzej Turczyn oraz Maciej Bury. Jej rezultat to : 600 zł

Koszty związane z organizacją koncertu nie były tak duże, głównie dlatego, iż udało się bezpłatnie umieścić informację o wydarzeniu na stronach internetowych (m.in. www.firlej.pl,www.sektor3.wroclaw.pl, www.cirs.wroclaw.pl, www.wroclaw.pl) i w mediach (m.in. „Co Jest Grane”, Radio Wrocław) oraz wydrukować bilety, a także materiały reklamowe dzięki uprzejmości Drukarni i Wydawnictwa Masterprint. Jedyne wydatki, które trzeba było ponieść to dojazd, wyżywienie wykonawców i wydruk zaproszeń i wzorów plakatów i ulotek (łącznie ok. 410 zł) oraz oprawa zdjęć (180 zł). Razem 590 zł. Zatem po odliczeniu kosztów organizacyjnych: 10 zł

Łącznie zebrano 1561 zł. Dochód całkowity z akcji (zbiórka publiczna i aukcja) to 889 zł (1561 zł – 672 zł).

Wrocław 22.12.2010 r.

 


Informujemy, że na podstawie pozwolenia nr WSO.I.5022/46/10 z dnia 9.11.2010 Prezydenta Wrocławia została przeprowadzona przez Wrocławskie Stowarzyszenie Wychowawców (z siedzibą 55 – 010 Święta Katarzyna, ul. Główna 28/ 3a  zbiórka publiczna, która odbyła się w dniach 16.11.2010 – 3.12.2010 na terenie Wrocławia (OKIS, Rynek - Ratusz 24 oraz ODA „Firlej” u. Grabiszyńska 56).

1. Suma zebranych ofiar pieniężnych wyniosła łącznie: 961 zł,

wg poniższych form zbiórki publicznej:

- wpłaty na konto, w kwocie …………………… 0 zł,

- datki do puszek i skarbon, w kwocie………..120 zł,

- sprzedaż cegiełek w kwocie …………………460 zł,

- sprzedaż przedmiotów i usług, w kwocie….. 381 zł.

2. Rozliczenie sprzedanych cegiełek w ramach przeprowadzonej zbiórki
publicznej.

a) nominał…………………………………………. 20 zł

ilość sprzedanych cegiełek …………………...23

łączna kwota …………………………………..460 zł

3. Rodzaj i ilość zebranych ofiar w naturze: brak

4. Łączne koszty przeprowadzenia zbiórki: 82 zł, w tym:

a) rodzaj kosztu: opłata skarbowa - w kwocie 82 zł,

5. Łączny dochód ze zbiórki publicznej to 879 zł.

6. Podział dochodu ze zbiórki publicznej, w ramach poszczególnych celów
z wymienieniem wykonanych zadań zostanie przedstawiony do 31. 01. 2010 r.

Zapraszamy na Kurs wychowawców kolonijnych w terminie 28-30.12.2010 roku w godzinach 9:00 - 18:00. Miejsce: ul Worcella 18, Wrocław. Koszt 120 zł. Zgłoszenia i bliższe informacje dla zainteresowanych: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

W tym miejscu znajduje się upoważnienie DKO do prowadzenia  tego typu kursów w roku 2010 (numer zezwolenia: KO/KPiU/OSE/431/36/2009).

Koncert charytatywny: 3 grudnia 2010, godz. 19.00: Firlej

Zapraszamy na koncert charytatywny na rzecz naszej świetlicy środowiskowej "OAZA" dnia 3 grudnia tego roku o godzinie 19.00 w ODA FIRLEJ przy ul. Grabiszynskiej 65. Towarzyszyć  mu będzie krótka aukcja. Cena biletu-cegiełki: 20 złotych. Wydarzenie powinno zainteresować tych którzy lobią m. in. inteligentny humor, poezję śpiewaną czy liryczne piosenki Cohena. W programie: Grupa teatralna "Niebieski Kwiat", Kabaret "Żak i Szpak", Kabaret "Ymlałt", Zespół "Tower of Song. Całość poprowadzi Artur Jóskowiak - członek kabaretów "KWiK" oraz "Nic nie szkodzi" - nominowany do nagrody Szczyt Kultury dla animatorów z Dolnego Śląsku w tym roku.

Więcej informacji...

W środę 20.10.2010 o godzinie 10.30 w naszej świetlicy przy ul. Worcella 16 odbyło się spotkanie zespołu merytorycznego  wrocławskich świetlic  środowiskowych koordynowanego przez Wydział Zdrowia U.M. Omawiane były sprawy funkcjonowania świetlic i plany na 2011 rok.

Od 11 do 14 listopada tego roku miała miejsce studyjna wizyta pedagogów związanych z naszym Stowarzyszeniem w organizacjach młodzieżowych w Niemczech - w  mieście Leipzig. "Rajd" był  kontynuacją naszego majowego projektu "Ponad granicami". Tutaj i tutaj umieściliśmy kilka zdjęć z wizyty.

Zapraszamy na kurs wychowawców kolonijnych w terminie: 13-14 i 20  listopada 2010 roku w godzinach od 9:00 do 18:00. Miejsce szkolenia: Wrocław, ul. Worcella 16. Koszt uczestnictwa 120 zł. Zgłoszenia  proszę wysyłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Od dnia 1 września 2010 do dnia 31 marca 2011 można składać prace w ramach III edycji konkursu prac magisterskich odnoszących się do współczesnych problemów pedagogicznych. Wszystkie informacje i regulamin dostępny na stronie internetowej:

http://mgr.wychowawcy.wroclaw.pl