Aktualności

Od 1.06.2009 do 31.12.2009 trwa druga edycja ogólnopolskiego Konkursu na najciekawszą pracę magisterską z zakresu pedagogiki. Patronat honorowy nad Konkursem objęli: Dolnośląski Kurator Oświaty Pani Beata Pawłowicz, Dyrektor Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego dr hab. Alicja Szerląg, Członek Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży Pani Poseł Ewa Wolak.Patronat medialny nad Konkursem objął Miesięcznik "Wychowawca". Partnerem konkursu jest Internetowy System Antyplagiatowy www.plagiat.pl

Pełny regulamin na stronie http://mgr.wychowawcy.wroclaw.pl

W dniu 21 maja 2009 r. o godz. 18:00 w naszej w naszej świetlicy przy ul. Worcella odbędzie się spotkanie w sprawie przygotowania oferty szkoleniowej Stowarzyszenia na rok 2009. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Z przyjemnością przedstawiamy Państwu nową witrynę Wrocławskiego Stowarzyszenia Wychowawców. Mamy nadzieję, że zmiany, jakie wprowadziliśmy, spotkają się z Państwa uznaniem.

W naszej świetlicy odbywają się warsztaty dla dzieci z podwórka przy ul. Komuny Paryskiej, które w zeszłym roku wywalczyły dla siebie plac zabaw.

Warsztaty grafitti prowadzi Bartosz Maria Ślusarski - młody wrocławski artysta specjalizujący się w streetarcie. Cały projekt koordynuje Zarząd Zasobu Komunalnego.

Więcej o tym projekcie i o całej historii podwórka przy ul. Komuny Paryskiej na stronach internetowych: http://www.wroclaw.pl/m3375/p113611.aspx oraz miasto.gazeta.pl.

Zapraszamy do obejrzenia filmu - relacji z warsztatów przedstawionej we wrocławskich "Faktach"

Konkurs na prace magisterskie został rozstrzygnięty

W konkursie zwyciężyła p. Monika Kurzynoga z Wydziału Nauk Pedagogicznych Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu (Promotor: prof. dr hab. Alicja Kargul). Temat pracy: "Odnajdywanie się dzieci w młodszym wieku szkolnym we współczesnej rzeczywistości społecznej - namysł nad nowym wymiarem dzieciństwa".

Drugie miejsce zajęła p. Agata Pawlak z Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy (Promotor: prof. Bassam Aouil). Temat pracy: "Wiedza licealistów na temat wybranych aspektów seksualności".

GRATULUJEMY !

Lista wszystkich uczestników Konkursu:

 • Marta Chmielewska – Szczot, Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie – Wydział Nauk Społecznych, Promotor: prof. dr hab. Helena Siwek, „Rola zabaw i gier w integrowaniu treści z różnych obszarów poznania w kształceniu dzieci w klasie III” (23 p);
 • Monika Kurzynoga, Dolnośląska Szkoła Wyższa – Wydział Nauk Pedagogicznych, Promotor: prof. dr hab. Alicja Kargulowa, „Odnajdywanie się dzieci w młodszym wieku szkolnym we współczesnej rzeczywistości społecznej – namysł nad nowym wymiarem dzieciństwa” (32 p.);
 • Aneta Sterna, Uniwersytet Wrocławski – Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Promotor: prof. dr hab. Mirosława Wawrzak – Chodaczek „Pasja źródłem aktywności życiowej człowieka”, (25 p.);
 • Katarzyna Kojtych, Uniwersytet Zielonogórski –Wydział Nauk Pedagogicznych i Społecznych, Promotor: dr Włodzimierz Trochanowski „Funkcjonowanie dzieci z zespołem Downa w warunkach publicznej szkoły podstawowej numer 2 w Nowej Soli”, (19 p.);
 • Justyna Dymek, Uniwersytet Warszawski – Wydział Pedagogiczny, Promotor: dr hab. Anna Wiłkomirska, „Wychowanie współczesnego człowieka”, (17 p.);
 • Honorata Krzus, Uniwersytet Wrocławski – Wydział Nauk Historyczno – Pedagogicznych, Promotor: prof. dr hab. Krystyna Ferenz, „Wartości przekazywane w tekstach piosenek młodzieżowych”, (19 p.);
 • Agata Pawlak, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy – Wydział Pedagogiki i Psychologii, Promotor: prof. Bassam Aouil, „Wiedza licealistów na temat wybranych aspektów seksualności”, (31 p.);
 • Kamila Wodnicka, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu – Wydział Humanistyczny, Promotor: dr hab. Beata Przyborowska, „Twórcze metody pracy z dziećmi z ADHD na zajęciach w świetlicy socjoterapeutycznej” (17p.);
 • Dorota Nowak – Bobrowska, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie – Wydział Pedagogiczny, Promotor: prof. dr hab. Adam Rosół „Obraz nauczyciela XXI wieku w oczach gimnazjalistów” (29 p.);;
 • Ewa Anna Sobczak, Uniwersytet Warszawski – Wydział Pedagogiczny, Promotor: dr hab. Maciej Tanaś „Wartości obecne w filmach i serialach telewizyjnych w opinii młodzieży licealnej”, ( 27 p.) ;
 • Łukasz Koper, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu – Wydział Wychowania Fizycznego, Promotor: dr Marta Koszczyc „Opinia uczniów klas trzecich częstochowskich gimnazjów na temat oceny z wychowania fizycznego” (18 p.);
 • Anna Obłój, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu – Wydział Wychowania Fizycznego, Promotor: dr Marta Wieczorek, „Przeżycia emocjonalne uczniów niepełnosprawnych intelektualnie podczas lekcji wychowania fizycznego” (17 p.);
 • Dariusz Piętka, Uniwersytet Kard. Stefana Wyszyńskiego – Wydział Nauk Humanistycznych, Promotor: ks. prof. dr hab. Janusz Surzykiewicz, „Czynniki kształtujące tożsamość mężczyzny, a ich znaczenie dla wychowania: analiza retrospektywna” (22 p.);
 • Magdalena Malińska, Uniwersytet Wrocławski - Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Promotor: dr hab. prof. Wita Szulc, „Związek między ciałem, zdrowiem i tożsamością w kontekście wybranych chorób cywilizacyjnych”, (22 p.);
 • Marta Jaroszewicz, Uniwersytet Wrocławski - Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Promotor: dr hab. Witold Jakubowski, „Znaczenie edukacji nieformalnej i pozaformalnej w uczeniu się roli ojca w opiniach mężczyzn uczestniczących w kursach dla rodziców” (28 p.);
 • Agata Prymko, Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie – Wydział Nauk Społecznych i Sztuki, Promotor: dr Marta Guziuk, „Szanse edukacyjne dzieci i młodzieży z terenów dotkniętych bezrobociem (badania diagnostyczne prowadzone na terenie Powiatu Braniewskiego”, (22 p.);
 • Anna Wolniak, Uniwersytet Zielonogórski – Wydział Nauk Pedagogicznych i Społecznych, Promotor: dr hab. Tatiana Rongińska, „Wymagania dorosłego życia a postawa twórcza absolwentów szkół średnich”, (25 p.);

ZAPRASZAMY NA UROCZYSTE ROZDANIE NAGRÓD w konkursie na pracę magisterską

Wręczenie nagród odbędzie się w poniedziałek 9 marca 2009 o godzinie 12.00 w sali Refektarz Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu przy ul. Szewskiej 37.

Zachęcamy do pobrania zaproszenia w formacie PDF

Do Konkursu na pracę magisterską przyjęto 17 prac magisterskich. W tej chwili czteroosobowa Komisja Konkursowa sprawdza nadesłane prace a wyniki zostaną ogłoszone pod koniec lutego b.r.

Dziękujemy za zainteresowanie i gratulujemy wysokiego poziomu prezentowanego naukowego dorobku.

Informujemy, że uroczystość wręczenia nagród w Konkursie prac magisterskich odbędzie się w dniu 9.03.2009 (poniedziałek) o godzinie 12.00 w sali Refektarz Zakładu Narodowego im. Ossolińskich (ul. Szewska 37) we Wrocławiu.

Wobec dużego zainteresowania w roku 2009 zostanie przeprowadzona druga edycja konkursu na podobnych zasadach. Szczegóły na naszej stronie internetowej od maja 2009.