Aktualności

Od października do grudnia 2011 roku nasza kadra trenerska prowadziła warsztaty profilaktyczne i pedagogiczne dla uczniów wszystkich szkół publicznych (szkoły podstawowe, gimnazja i Liceum Ogólnokształcące)  na terenie Gminy Długołęka.

Na ogólnopolskim, renomowanym portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.pl 10.11.2011 ukazał się wywiad z Członkiem Zarządu WSW - Beatą Oleksiak na temat działalności naszej wrocławskiej Świetlicy Środowiskowej "OAZA". Wywiad przeprowadzony został przez wolontariuszy w ramach programu Brave Volunteer. Cały artykuł: http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/700364.html

Celem pedagogicznej wizyty studyjnej w Lipsku w dniach 11.-13.11.2011 roku było poznanie organizacji i instytucji pracujących z dziećmi i młodzieżą. Byliśmy w Leipziger Kinderbüro e.V. – organizacji, pracującej z młodzieżą głównie metodą projektu i tym samym współpracującą z licznymi szkołami w mieście oraz w Sozialkulturelles Zentrum ,,Die Villa” Leipzig – instytucji, skupiającej inne podmioty. Posiada ona szeroki wachlarz różnych form spędzania czasu wolnego i rozwijania swoich zainteresowań dla dzieci i młodzieży. Najciekawszym punktem tygodniowego programu są wtorkowe stoliki językowe, kiedy to spotykają się osoby chcące nauczyć się nowego języka i poznać nowe osoby. Jest to placówka bardzo otwarta na wolontariuszy z różnych krajów.

Inny charakter pracy posiada Christliches Sozialwerk gemeinnützige GmbH. Jest to placówka, w której przebywają osoby niepełnosprawne psychicznie i fizycznie. Niektóre z tych osób przebywają tylko w ośrodku i są dla organizowane różne formy zajęć, typu: zajęcia sportowe czy majsterkowanie. Jest również grupa osób, która jest przygotowywana do samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie. Oprócz pracy, wykonywanej poza ośrodkiem, otrzymują własne mieszkanie. Przy tym mają opiekuna, który kilka razy w tygodniu ich odwiedza. W momencie trudności osoby te mogą w każdej chwili wrócić do ośrodka.

Bardzo ważnym dniem dla podopiecznych jest sobota, ponieważ wszyscy są zaangażowani w przygotowanie wspólnego obiadu. Natomiast wieczorem spotykają się na godzinie skupienia, w ramach podsumowania minionego tygodnia i przygotowania na niedzielę, i na uroczystości mające się odbyć w tym dniu.

Reasumując, można powiedzieć, że te instytucje zasługują na uwagę i zainteresowanie, ponieważ oferują inny warsztat pedagogiczny niż w Polsce. Poprzez te nowe elementy są instytucjami atrakcyjnymi dla młodych ludzi.

Obejrzeliśmy także bardzo ciekawą wystawę powojennej i współczesnej historii Niemiec. Oprócz tego zwiedzaliśmy miasto: Stary Rynek, kościół św. Tomasza z grobem J.S. Bacha, kościół św. Mikołaja, Nowy Ratusz, największy w Europie dworzec czołowy Hbf., przepiękne lipskie pasaże oraz Pomnik Bitwy Narodów- największy pomnik w Niemczech.

Podczas pobytu towarzyszyła nam słoneczna pogoda i dzięki temu można było podziwiać piękno tego miasta.

 

 

Włocławek, dn. 15.11.2011 r. Renata Meller (uczestniczka wyjazdu)

 

Artykuł uczestniczek wizyty studyjnej z PWSZ z Oświęcimia - zobacz

 

Villa Leipzig J.S.Bach

 

Zobacz wszystkie zdjęcia z wyjazdu ...

To projekt fotograficzny skierowany do dzieci i młodzieży, którzy mają okazję sprawdzić się jako artyści. W projekcie uczestniczą dzieci z naszej świetlicy środowiskowej OAZA. Więcej na stronie poświęconej projektowi: http://bibliotekaswiatoteka.blogspot.com/2011/01/fotocoto.html

Od października do grudnia 2011 nasza kadra trenerska prowadzi warsztaty profilaktyczne i pedagogiczne dla uczniów wszystkich szkół publicznych (szkoły podstawowe, gimnazja i Liceum Ogólnokształcące)  na terenie Gminy Długołęka. Projekt koordynuje Krzysztof Oleksiak.

Zapraszamy na kursy wychowawców kolonijnych, które odbędą się we Wrocławiu w drugiej połowie roku. Dokładne terminy to 12-14.08.2011, 19-20+26.11.2011 oraz 28-30.12.2011. Zgłoszenia przyjmowane są do 3 tygodni przed pierwszym terminem szkolenia. Koszt kursu: 120 zł.  Zgłoszenia i informacje: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. oraz w dziale obok - KURSY WYCHOWAWCÓW.

Projekt skierowany jest do młodych pedagogów (studentów pedagogiki, młodych nauczycieli, osób pracujących z dziećmi oraz młodzieżą).  Cel wyjazdu: poznanie metod i specyfiki pracy z młodzieżą w Niemczech. Termin: 11.11.2011 – 13.11.2011. Program: wizyty i spotkania w organizacjach i instytucjach młodzieżowych w Leipzig, zwiedzanie miasta.  Koszt: 130 zł (wyżywienie, przejazdy koleją i komunikacja miejską w Niemczech, noclegi). Termin zgłoszeń: do 11.10.2011. Zgłoszenia, zapytania i szczegóły: Rafał Ryszka: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. '; document.getElementById('cloak34796').innerHTML += ''+addy_text34796+'<\/a>'; //--> Uwaga: ilość miejsc ograniczona (10 os.). Decyduje kolejność zgłoszeń !

Ostrzegamy przed nierzetelnymi praktykami Wydawnictwa ARDIUS (www.ardius.pl), prowadzącym też portal www.yesbook.pl. Firma w nieelegancki sposób nie wywiązała  się z umowy na patronat honorowy nad konkursem prac magisterskich 2010/2011. Z właścicielem - p. Dariuszem Z. - nie ma żadnego kontaktu.

Zapraszamy na kurs chętne osoby jeszcze przed wakacjami ! Swoje zainteresowanie prosimy zgłaszać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. lub telefonicznie (tel. 0660668826). Kurs odbędzie się przy zebraniu min. 5 osób. Wtedy też zostanie wyznaczony termin. Kurs obejmuje 10 godzin zajęć dydaktycznych. Zapraszamy.

Decyzją Komisji konkursowej, w skład której wchodzili: przedstawiciel Dolnośląskiego Kuratora Oświaty, przedstawiciel Pani Dyrektor Instytutu Pedagogiki UWr. oraz przedstawiciel WSW, laureatkami tegorocznej edycji Konkursu zostały Panie: mgr Anna Jankowska (Uniwersytet Zielonogórski) oraz mgr Wioleta Malinowska (Uniwersytet w Białymstoku). Oficjalne i pełne wyniki znajdują się w zakładce obok.

Uroczyste zakończenie Konkursu oraz rozdanie nagród wraz z okolicznościowymi prezentacjami odbyło się w poniedziałek 30 maja 2011 roku w Sali konferencyjnej Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu. Gratulujemy laureatkom i dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu.

Z dniem 31 marca b.r. zakończyliśmy przyjmowanie prac w ramach III edycji konkursu prac magisterskich dla młodych pedagogów. Do konkursu zakwalifikowano 12 prac z całej Polski. Dziękujemy wszystkim autorom zgłoszonych prac. W tej chwili prace są oceniane przez Komisję konkursową. Oficjalne wręczenie nagród i ogłoszenie wyników odbędzie się 30 maja w Ossolineum we Wrocławiu.

Zakład Socjologii Edukacji U.Wr. wraz z Wrocławskim Stowarzyszeniem Wychowawców w roku 2011 przeprowadzi badań na temat szkolnych i pozaszkolnych form spędzania wolnego czasu przez uczniów wrocławskich szkół podstawowych. Podstawowym celem niniejszych badań będzie zbadanie z jakich zajęć w ramach oferty zarówno szkolnej, jak i pozaszkolnej uczniowie korzystają najczęściej, które z nich cieszą się największą atrakcyjnością, jakich zajęć w szkole brakuje lub nie spełniają oczekiwań uczniów.

W warstwie badania aktywności pozaszkolnej podjęta zostanie próba znalezienia odpowiedzi  na pytanie jak wrocławskie dzieci wypełniają swój czas poza szkołą, na jakie zajęcia poświęcają swoje zaangażowanie, jakie mają zainteresowania czy jak wykorzystują ofetę edukacyjno-kuturalno-sportowo-wolontariacko-rekreacyjną stolicy Dolnego Śląska. Wiedza na temat sposobu  spędzania wolnego czasu daje moliwość aktywizacji i skutecznego inspirowania konstruktywnych działań na rzecz tej grupy mieszkańców Wrocławia.  Ważnym aspektem będzie w tym miejscu sprawdzenie jak duża liczba uczniów korzysta z działalności świetlić i klubów środowiskowych oraz podobnych „otwartych”, pomocowych instytucji w pobliżu miejsca swojego zamieszkania, jak oceniają ich ofertę  i czego im w nich brakuje.

 

Analizie ilościowej i jakościowej zostaną poddane generalnie trzy typy zajęć pozalekcyjnych: rozwijających zainteresowania uczniów (w tym ogólnorozwojowych), doskonalących (korepetycje, kursy etc.) oraz  wyrównawczych, korekcyjnych.

 

W przyszłym roku 2012 chcielibyśmy korzystając z tego samego (wzgl. nieznacznie zmodyfikowanego) narzędzia  zbadać ten problem także we wrocławskich gimnazjach i liceach.

 

Koordynacja badania z ramienia WSW: Justyna Chojecka, Marta Habura.

Kontakt e-mailowy:  chojecka.justyna (et) gmail.com