Gdybyś mógł, co zmieniłbyś w swojej okolicy ?


REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU

WROCŁAWSKIEGO STOWARZYSZENIA WYCHOWAWCÓW

NA MŁODZIEŻOWĄ OPOWIEŚĆ/PREZENTACJĘ O SWOJEJ OKOLICY

 

KOMUNIKAT Z 7.05.2015

Do konkursu zakwalifikowaliśmy 7 prac:

- Michał Będkowski i Klaudia Przybyszewska / ZSOiT Czeladź
- Dawid Goebel i Norbert Knapik / ZSOiT Czeladź
- Martyna Strzelińska i Swoboda Strzelińska / ZSOiT Czeladź
- Agnieszka Keller i Marzena Gwiazda / ZSOiT Czeladź
- Patryk Kraska i Dawid Łuszcz / ZSOiT Czeladź
- Angelika  Jagusiak i Karina Owczarek / Prywatna Policealna Szkoła Policyjna AS w Sosnowcu
- Magdalena Wrana i Karolina Łukasik / ZSOiT Czeladź


 


 


W dniu 25.05.2015 we Wrocławiu odbyło się zebranie Zarządu Wrocławskiego Stowarzyszenia Wychowawców, podczas którego dokonaliśmy podsumowania Konkursu. Oceniliśmy formę i treść merytoryczną przyjętych do konkursu prezentacji.

Dwie najciekawsze naszym zdaniem prace to:

  1. praca pp. Michała Będkowskiego i Klaudii Przybyszewskiej  2. praca pp. Angeliki  Jagusiak i Kariny Owczarek
    (należy kliknąć obrazek poniżej, aby pobrać plik z prezentacją)

    Jaworzno

Prace te charakteryzują się dobrym warsztatem technicznym (atrakcyjna prezentacja, dbałość o styl językowy i gramatykę, ciekawa i logiczna kompozycja: diagnoza, propozycje zmian/opis, zakończenie/podsumowanie, dbałość o jakość zdjęć) i realnymi propozycjami zmian przedstawionego otoczenia (konkretność, możliwości kosztów/środków/szansa zaangażowania władz miasta/służb porządkowych itd.).

Wszystkim autorom gratulujemy pomysłowości oraz zaangażowania. Dziękujemy za odwagę podzielenia się swoim zdaniem i opinią na temat najbliższej Ojczyzny. Oczy szeroko otwarte to cenna cecha i życzymy Uczestnikom niepozbywania się swojego naturalnego krytycznego i zarazem konstruktywnego patrzenia na świat.

Dziękujemy za opiekę p. prof. Elżbiecie Wyderce.

Nagroda - wyjazd do Lipska - termin, warunki itd. - uzgodnimy bezpośrednio.
Wszystkim uczestnikom wyślemy zaświadczenie o uczestnictwie w Konkursie.

W imieniu Zarządu,

Rafał Ryszka
Sekretarz Zarządu WSW

 


 

Wrocławskie Stowarzyszenie Wychowawców powstało w roku 2005 z inicjatywy wrocławskich pedagogów, nauczycieli akademickich, instruktorów harcerskich oraz rodziców zainteresowanych sprawami wychowania i angażujących się bezpośrednio w działania na rzecz dzieci oraz młodzieży we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku. W roku 2015 Stowarzyszenie obchodzi 10-lecie działalności. W tym czasie setki dzieci i dorosłych z Wrocławia oraz Dolnego Śląska miało okazję skorzystać z prowadzonej przez nas świetlicy środowiskowej OAZA we Wrocławiu, wziąć udział w 4 edycjach konkursów prac magisterskich dla studentów pedagogiki, warsztatach pedagogicznych dla nauczycieli i pedagogów, wymian międzynarodowych i wizyt studyjnych w Niemczech, turniejach sportowych dla dzieci i młodzieży, okolicznościowych imprezach i spotkaniach, w wakacyjnych obozach, koloniach czy półkoloniach letnich, konferencjach metodycznych i praktykach studenckich oraz w wielu, wielu innych naszych działaniach, które przyniosły i nadal przynoszą korzyść lokalnemu środowisku pedagogów.

Chcemy poprzez niniejszy Konkurs zachęcić licealistów i studentów do aktywności i kreatywności w spojrzeniu na swoją najbliższą okolicę i otoczenie – kształtowane na co dzień w każdym wymiarze przez dorosłych i dla dorosłych - oczyma dziecka. Zachęcamy do twórczej odpowiedzi na wyzwanie postawione przez Starego Doktora, Janusza Korczaka: „Przede wszystkim należy uczyć dziecko patrzeć, rozumować i kochać, potem dopiero uczy się je czytać, należy nauczyć młodzieńca chcieć i móc działać, a nie tylko wiele wiedzieć i umieć."

Zachęcamy niniejszym do włączenia się w obchody 10 lecia naszej działalności i udziału w Konkursie.

 

I. Cele konkursu.

1. Przedstawienie w dowolnej elektronicznej formie (reportaż, prezentacja, dokumentacja fotograficzna, nagranie audio/wideo, strona internetowa, blog, film, teledysk, itd.) tego co autorzy zmieniliby w swoim otoczeniu – tak, aby odpowiadało potrzebom, życzeniom, oczekiwaniom młodych mieszkańców osiedla, miasta, wsi, dzielnicy.

2. Zachęcenie autorów - gimnazjalistów i licealistów do aktywności, spojrzenia na najbliższe otoczenie z punktu widzenia młodego mieszkańca i podzielenie się swoimi obserwacjami, życzeniami, problemami z szerszym odbiorcą.

3. Zachęcenie młodzieży do pracy grupowej – szkolnej i pozaszkolnej.

 

 

II. Tematyka zgłaszanych prac.

1. Zgłaszane prace powinny dotyczyć (szeroko rozumianego) pytania: Gdybym mógł, co zmieniłbym w swojej okolicy ?

 

 

III. Ogólne warunki udziału w konkursie.

1. Konkurs skierowany jest do licealistów i studentów z terenu całej Polski.

2. Przyjmowane są prace zespołów co najmniej 2 osobowych (konkurs nie pojedynczych autorów).

3. Regulamin Konkursu jest zgodny z Ustawą dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim oraz prawach pokrewnych.

4. Do konkursu przyjmowane są tylko prace oryginalne, wykonane przez autorów i wcześniej nie prezentowane.

5. Prace należy przesłać w formie elektronicznej na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. z podaniem w temacie: KONKURS MŁODZIEŻOWY 2015.

6. W treści należy podać:

a) dane o autorach, tzn.: imię i nazwisko, adres do korespondencji, numer telefonu, adres e-mail,

b) wiek autorów i nazwę szkoły do jakiej uczęszczają autorzy,

c) Zgodę i oświadczenia autora pracy o poniższej treści:

 

Oświadczenia autorów pracy

1. Oświadczamy, że jesteśmy jedynymi autorami zgłoszonej pracy i akceptujemy warunki konkursu organizowanego przez Wrocławskie Stowarzyszenie Wychowawców zawarte w Regulaminie. Wyrażamy zgodę na powielenie wybranego przez organizatora fragmentu pracy z zachowaniem praw autorskich.

2. Wyrażamy zgodę na podawanie do wiadomości publicznej naszego imienia i nazwiska w związku z udziałem w konkursie Wrocławskiego Stowarzyszenia Wychowawców. Wyrażamy też zgodę na przetwarzanie przez organizatora konkursu naszych danych osobowych umieszczonych w zgłoszeniu w zakresie realizacji Konkursu.

Data: .................... Podpis: .....................


7. Prace można składać od dnia 1 stycznia 2015 do dnia 1 maja 2015 roku.

8. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone do dnia 15 maja 2015 na stronie internetowej: http://www.wychowawcy.wroclaw.pl

9. Wszyscy uczestnicy Konkursu zostaną poinformowani o przyjęciu zgłoszenia i wynikach Konkursu za pomocą poczty elektronicznej.

 

 

IV. Ocena prac.

1. Ocenę prac przeprowadzi Komisja konkursowa w skład której wchodzą członkowie Zarządu Stowarzyszenia.

2. Główne kryteria oceny prac: ciekawa forma prezentacji, walory poznawcze i praktyczne pracy, atrakcyjność tematyki, ocena sformułowanych wniosków.

 

 

V. Nagrody.

1. W Konkursie nagrodzone będą tylko dwie prace, które zdobyły najwyższą ilość punktów przyznaną przez Komisję konkursową. Za I oraz II miejsce przewidziany jest bezpłatny wyjazd na weekendową wizytę studyjną w Leipzig w Niemczech latem 2015.

2. Noclegi, przejazd, zwiedzanie oraz udział w wizycie studyjnej odbywa się bez kosztów dla zwycięzców konkursu.

3. Każdy z uczestników otrzyma stosowne zaświadczenie o udziale w Konkursie.

 

 

VI. Uwagi końcowe.

1. Organizatorem Konkursu jest Wrocławskie Stowarzyszenie Wychowawców.

2. Organizatorzy Konkursu zastrzegają sobie prawo wykorzystania fragmentów prac oraz informacji o ich autorach (w tym publikacji nazwisk autorów i promotorów) w czasopismach, materiałach informacyjnych publikowanych przez Wrocławskie Stowarzyszenie Wychowawców oraz umieszczanych na stronach internetowych.

3. We wszystkich szczegółowych kwestiach (jak również w wyjątkowych okolicznościach, nie objętych niniejszym Regulaminem) decyzje będzie podejmowała Komisja Konkursowa.

4. Oficjalna strona internetowa Konkursu to: http://wychowawcy.wroclaw.pl