Rozstrzygnięcie

Szanowni Państwo,

W dniu 9 marca 2009 w sali Refektarz Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu odbyło się uroczyste wręczenie nagród w konkursie na pracę magisterską.

W konkursie zwyciężyła p. Monika Kurzynoga z Wydziału Nauk Pedagogicznych Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu (Promotor: prof. dr hab. Alicja Kargul). Temat pracy: "Odnajdywanie się dzieci w młodszym wieku szkolnym we współczesnej rzeczywistości społecznej - namysł nad nowym wymiarem dzieciństwa".

Drugie miejsce zajęła p. Agata Pawlak z Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy (Promotor: prof. Bassam Aouil). Temat pracy: "Wiedza licealistów na temat wybranych aspektów seksualności".

GRATULUJEMY !

 Lista wszystkich uczestników Konkursu:

 
 • Marta Chmielewska – Szczot, Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie – Wydział Nauk Społecznych, Promotor: prof. dr hab. Helena Siwek, „Rola zabaw i gier w integrowaniu treści z różnych obszarów poznania w kształceniu dzieci w klasie III” (23 p);
 • Monika Kurzynoga, Dolnośląska Szkoła Wyższa – Wydział Nauk Pedagogicznych, Promotor: prof. dr hab. Alicja Kargulowa, „Odnajdywanie się dzieci w młodszym wieku szkolnym we współczesnej rzeczywistości społecznej – namysł nad nowym wymiarem dzieciństwa” (32 p.);
 • Aneta Sterna, Uniwersytet Wrocławski – Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Promotor: prof. dr hab. Mirosława Wawrzak – Chodaczek „Pasja źródłem aktywności życiowej człowieka”, (25 p.);
 • Katarzyna Kojtych, Uniwersytet Zielonogórski –Wydział Nauk Pedagogicznych i Społecznych, Promotor: dr Włodzimierz Trochanowski „Funkcjonowanie dzieci z zespołem Downa w warunkach publicznej szkoły podstawowej numer 2 w Nowej Soli”, (19 p.);
 • Justyna Dymek, Uniwersytet Warszawski – Wydział Pedagogiczny, Promotor: dr hab. Anna Wiłkomirska, „Wychowanie współczesnego człowieka”, (17 p.);
 • Honorata Krzus, Uniwersytet Wrocławski – Wydział Nauk Historyczno – Pedagogicznych, Promotor: prof. dr hab. Krystyna Ferenz, „Wartości przekazywane w tekstach piosenek młodzieżowych”, (19 p.);
 • Agata Pawlak, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy – Wydział Pedagogiki i Psychologii, Promotor: prof. Bassam Aouil, „Wiedza licealistów na temat wybranych aspektów seksualności”, (31 p.);
 • Kamila Wodnicka, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu – Wydział Humanistyczny, Promotor: dr hab. Beata Przyborowska, „Twórcze metody pracy z dziećmi z ADHD na zajęciach w świetlicy socjoterapeutycznej” (17p.);
 • Dorota Nowak – Bobrowska, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie – Wydział Pedagogiczny, Promotor: prof. dr hab. Adam Rosół „Obraz nauczyciela XXI wieku w oczach gimnazjalistów” (29 p.);
 • Ewa Anna Sobczak, Uniwersytet Warszawski – Wydział Pedagogiczny, Promotor: dr hab. Maciej Tanaś „Wartości obecne w filmach i serialach telewizyjnych w opinii młodzieży licealnej”, ( 27 p.) ;
 • Łukasz Koper, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu – Wydział Wychowania Fizycznego, Promotor: dr Marta Koszczyc „Opinia uczniów klas trzecich częstochowskich gimnazjów na temat oceny z wychowania fizycznego” (18 p.);
 • Anna Obłój, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu – Wydział Wychowania Fizycznego, Promotor: dr Marta Wieczorek, „Przeżycia emocjonalne uczniów niepełnosprawnych intelektualnie podczas lekcji wychowania fizycznego” (17 p.);
 • Dariusz Piętka, Uniwersytet Kard. Stefana Wyszyńskiego – Wydział Nauk Humanistycznych, Promotor: ks. prof. dr hab. Janusz Surzykiewicz, „Czynniki kształtujące tożsamość mężczyzny, a ich znaczenie dla wychowania: analiza retrospektywna” (22 p.);
 • Magdalena Malińska, Uniwersytet Wrocławski - Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Promotor: dr hab. prof. Wita Szulc, „Związek między ciałem, zdrowiem i tożsamością w kontekście wybranych chorób cywilizacyjnych”, (22 p.);
 • Marta Jaroszewicz, Uniwersytet Wrocławski - Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Promotor: dr hab. Witold Jakubowski, „Znaczenie edukacji nieformalnej i pozaformalnej w uczeniu się roli ojca w opiniach mężczyzn uczestniczących w kursach dla rodziców” (28 p.);
 • Agata Prymko, Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie – Wydział Nauk Społecznych i Sztuki, Promotor: dr Marta Guziuk, „Szanse edukacyjne dzieci i młodzieży z terenów dotkniętych bezrobociem (badania diagnostyczne prowadzone na terenie Powiatu Braniewskiego”, (22 p.);
 • Anna Wolniak, Uniwersytet Zielonogórski – Wydział Nauk Pedagogicznych i Społecznych, Promotor: dr hab. Tatiana Rongińska, „Wymagania dorosłego życia a postawa twórcza absolwentów szkół średnich”, (25 p.);

Wobec dużego zainteresowania Konkursem w roku 2009 zostanie przeprowadzona druga edycja konkursu na podobnych zasadach. Szczegóły na naszej stronie internetowej od maja 2009.