Punktacja prac mgr

PUNKTACJA KOŃCOWA

Komisja konkursowa pracowała zgodnie z Regulamiem od grudnia 2009 do marca 2010 w składzie:

  • przedstawicielka Dolnośląskiego Kuratora Oświaty - Pani Starsza Wizytator Antonina Kużaj,
  • przedstawicielka Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego - Pani prof. dr hab. Mirosława Wawrzak-Chodaczek,
  • przedstawicielka Wrocławskiego Stowarzyszenia Wychowawców - Pani mgr Anna Raińczuk,
  • socjolog z U.Wr. - Pan dr Jerzy Żurko.

Ocena członków Komisji zgłoszonych 15 prac magisterskich:

1.

Iwona Bohdanowicz
„Zastosowanie hipiki w resocjalizacji osób uzależnionych od środków psychoaktywnych”
Promotor: prof. dr hab. Bohumil Koukola, Uniwersytet Wrocławski
Suma: 34 punkty - I miejsce

2.

Katarzyna Charkowska
„Zjawisko prostytucji w Polsce w doświadczeniach prostytuujących się kobiet.”
Promotor: prof. zw. dr hab. Stanisław Kawula, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Suma: 33 punkty - II miejsce

3.

Agnieszka Maria Jędrzejowska
„Stymulacja zaburzonych funkcji psychicznych u dzieci w wieku przedszkolnym”
Promotor: prof. dr hab. Stanisława Mihilewicz, Uniwersytet Wrocławski
Suma: 31 punktów

4/a

Anna Agata
„Proces reintegracji rodzin dzieci osieroconych społecznie na przykładzie wybranej placówki socjalizacyjnej”
Promotor: prof. dr hab. Alicja Szerląg, Uniwersytet Wrocławski
Suma: 30 punktów

4/b

Agnieszka Leśny
„Świadomość wychowawcza instruktorów i wychowawców harcerskich w Okręgu Mazowieckim Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej"
Promotor: dr hab. Anna Wiłkomirska, Uniwersytet Warszawski
Suma: 30 punktów

5.

Małgorzata Ćwiek
„Pedagogiczna analiza treści wybranych blogów internetowych na temat wychowania dzieci w rodzinie”
Promotor: dr Danuta Opozda, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Suma: 29,5 punkta

6.

Anna Radlińska
„Superniania” - medialny dyskurs o wychowaniu. Analiza programu telewizyjnego i treści internetowych wypowiedzi widzów”
Promotor: dr. Sławomir Krzychała, Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu
Suma: 29 punktów

7.

Joanna Danuta Oborska
„Poczucie samotności wśród dzieci przebywających w socjalizacyjnych i rodzinnych placówkach opieki całkowitej”
Promotor: dr Danuta Apanel, Akademia Pomorska w Słupsku
Suma: 28 punktów

8.

Edyta Ligas
„Znaczenie grupy AA w procesie resocjalizacji osób uzależnionych od alkoholu"
Promotor: ks. prof. dr hab. Czesław Cekiera, Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna "Ingatianum" w Krakowie
Suma: 26,5 punkta

9.

Marta Celina Michałowska
„Katamneza oddziaływań resocjalizacyjnych na młodzież z zaburzeniami neuropsychicznymi”
Promotor: dr Adam Szecówka, Uniwersytet Wrocławski
Suma: 25 punktów

10.

Małgorzata Borowicka „Możliwości wykrywania autyzmu przy pomocy ADOS (Autism Diagnostic Observation Schedule).”
Promotor: prof. dr hab. Joanna Kruk-Lasocka, Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu
Suma: 23 punkty

11.

Magdalena Brol-Zober
„Wiedza młodzieży średnich szkół ogólnokształcących na temat homoseksualizmu a postawy tolerancji”
Promotor: dr Violetta Rodek, Uniwersytet Śląski w Katowicach
Suma: 22 punkty


12.

Agata Andrasiak
„Impreza animacyjno-edukacyjna jako usługa biznesowa, Na przykładzie eventów marketingowych”
Promotor: dr hab. prof. APS Barbara Smoleńska -Theiss, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
Suma: 20 punktów

13.

Agnieszka Narloch
„Normy kobiecego wyglądu w doświadczeniu młodych kobiet i koncepcjach feministycznych”
Promotor: dr hab. Astrid Męczkowska - Christiansen, Uniwersytet Gdański
Suma: 18,5 punkta


14.

Jędrzej Sudnikowicz
„Metafora pustyni jako kategoria istotna pedagogicznie. Estetyki postępowania wobec przestrzeni dla relacji (poza)kulturowych”
Promotor: prof. dr hab. Lech Witkowski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Suma: 9 punktów

 

W czwartek 1 kwietnia 2010 roku o godzinie 12.00 w Ossolineum we Wrocławiu przy  ul. Szewskiej 37 odbyła się uroczystość wręczenia nagród.