Poradnik rodzica

Psychosomatyczne problemy wieku dziecięcego

ADHD
Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD, ZDUN: zespół deficytu uwagi i nadruchliwości), czyli zespół nadpobudliwości psychoruchowej z zaburzeniami koncentracji uwagi.
Schizofrenia
Schizofrenia dosłownie oznacza "rozszczepienie umysłu", ale nie w sensie posiadania więcej niż jednej osobowości. Dziecko dotknięte schizofrenią może mieć trudności w odróżnianiu fantazji od rzeczywistości, zachowaniu jasnego toku myślowego oraz panowaniu nad emocjami.
Zaburzenia snu
Zaburzenia snu u dzieci. Według Światowej Organizacji Zdrowia około połowy ludzi na świecie cierpi z powodu bezsenności lub jest nią zagrożona. W Polsce problem ten dotyczy blisko jednej trzeciej społeczeństwa i stale narasta.
FAS
FAS jest zespołem umysłowych i fizycznych zaburzeń, które mogą wyrażać się jako opóźnienie umysłowe, dysfunkcja mózgu, anomalia rozwojowe, zaburzenia w uczeniu się i zaburzenia psychologiczne. FAS jest skutkiem działania alkoholu na płód w okresie prenatalnym.
Dorosłe dzieci alkoholików
Syndrom DDA, czyli dorosłych dzieci alkoholików. Część dzieci alkoholików sama zaczyna pić, część zostaje partnerem osoby uzależnionej, a część nosi w sobie mniej lub bardziej widoczny.
Jąkanie
Jąkanie, czyli zacinanie, jest niepłynnością mowy, w której obserwujemy: powtarzanie głosek, sylab, słów. Jąka się 1% dorosłych i 4% dzieci. Częściej występuje jąkanie u chłopców niż u dziewczynek (4:1)
Moczenie nocne
Moczenie nocne (enuresis nocturna) rozpoznawane jest u dzieci po 5. roku życia, kiedy oddawanie moczu powinno już być kontrolowane podczas snu nocnego. Jeżeli moczenie występuje tylko w nocy, utrzymuje się od urodzenia i nie jest spowodowane żadnym stanem chorobowym, nazywane jest pierwotnym izolowanym moczeniem nocnym (PIMN).
Depresja
Obniżony nastrój, grobowe myśli, poczucie niezadowolenia z życia, pesymizm, poczucie beznadziejności, bezcelowości istnienia to określania kojarzące się z czymś, co potocznie nazywa się depresją.
Fobia szkolna 
Fobia szkolna jest klasycznym przykładem fobii sytuacyjnej, ponieważ dziecko odczuwa lęk nie przed szkołą rozumianą jako całość, ale przed konkretnymi sytuacjami, które mają miejsce w szkole.
Alkoholizm dziecięcy
Autyzm
Autyzm to wycofywanie się dziecka z wszelkich kontaktów, które może przybrać trwały charakter, co na płaszczyźnie osobowej prowadzi do niemożności dokonywania wymiany uczuciowej.
Zespół stresu pourazowego
Zespół stresu pourazowego (ang. posttraumatic stress disorder, PTSD) jest zespołem specyficznych symptomów, które mogą pojawić się u dzieci po przeżyciu ekstremalnego, traumatycznego zdarzenia.
Syndrom dziecka maltretowanego i molestowanego
Wynika on zarówno z tego, że przemoc seksualną i fizyczną cechuje przymusowość i cykliczność, a także, że zagrożeniem dla rozwoju dziecka jest nie tylko sama przemoc, ale także towarzysząca jej zawsze gra pozorów, oszustw i kłamstw, którą dorośli stosują, by ukryć krzywdę dziecka.
Otyłość u dzieci
Dziecko zaczyna tyć, gdy dużo je, a mało się rusza. Nie można też nie zauważyć wpływu na wagę fastfoodowego jedzenia oraz przesiadywania przed telewizorem lub komputerem, kiedy to wiele osób sięga po przekąski - chipsy, słodycze itp. U ok. 5% dzieci otyłość współwystępuje z innymi schorzeniami, np. tarczycy albo układu nerwowego.
Strach przed kąpielą
Pica
Wszystkie dzieci wkładają sobie od czasu do czasu do ust niejadalne przedmioty, ponieważ w ten sposób poznają otoczenie. Maluchy, które cierpią na chorobę zwaną picą, posuwają się jednak o krok dalej. Zjadają rzeczy niejadalne i powtarza się to przez okres przynajmniej jednego miesiąca.
Zgrzytanie zębami - Bruksizm
Patrząc na śpiące dziecko, spodziewamy się usłyszeć towarzyszące temu miłe dźwięki: spokojny, równy oddech oraz, co pewien czas, ciche westchnienie. Do uszu niektórych rodziców docierają jednak zdecydowanie mniej przyjemne odgłosy, a mianowicie zgrzytanie zębami. Jest to tak zwany bruksizm (dość powszechny u dzieci).
Nieśmiałość
Nieśmiałość u dziecka ujawnia się najczęściej w sytuacjach nowych albo sugerujących, że jest się ocenianym, a także wtedy, gdy dana osoba jest wyeksponowana, znajduje się w centrum zainteresowania (np. podczas deklamowania wiersza, odgrywania scenek) lub kiedy inni ludzie zachowują się natrętnie.